เทคโนโลยี

ครั้งแรกของโลกที่นำแสงอาทิตย์และไฮโดรเจนมาผลิตไฟฟ้าใช้เองสำหรับกลุ่มอาคารที่พักตลอด 24 ชั่วโมง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อาคารประหยัดพลังงาน . ระบบการจัดการน้ำ . สวนผักเพอร์มาคัลเชอร์

กิจกรรม

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านต่อ

HYDROGEN ENERGY SUMMIT 2018

Thank you for your interest in Hydrogen Energy Summit. We are sharing all content of the Summit through the link below.

โครงการบ้านผีเสื้อ

เป็นกลุ่มอาคารบ้านพักแห่งแรกของโลกที่นำแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ ควบคู่กับการเก็บก๊าซไฮโดรเจนเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองตลอด 24 ชั่วโมง


เราเชื่อว่านวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจน จะเป็นคำตอบของพลังงานในอนาคต ระบบนี้เป็นการช่วยจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือในธรรมชาติอย่างแสงแดด และ น้ำ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเรายังมีการบริหารจัดการน้ำฝน น้ำประปา และน้ำบาดาลที่ใช้อุปโภค บริโภคในโครงการ นำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ เพื่อไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ แผงโซล่าเซลล์บนอาคารแต่ละหลังยังติดตั้งระบบทำน้ำร้อนที่นำมาใช้ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากรัฐ รวมถึงเทคโนโลยีอัจริยะที่สามารถควบคุมการทำงานไฟฟ้า ระบบน้ำต่างๆภายในโครงการได้โดยเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัยและเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบดังกล่าวเป็นระบบการจัดเก็บพลังงานสะอาด ที่เหมาะสมกับพื้นที่ห่างไกล และเข้าถึงกระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าได้ยาก ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความต้องการ ของโครงการ และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งไฟจากการไฟฟ้า

  • อาคารเก็บพลังงานและผลิตไฟฟ้า
  • บ้านรับรองแขก A และ B
  • บ้านหลักสำหรับอยู่อาศัย
  • อาคารอเนกประสงค์
  • สวนและเรือนเพาะชำ
  • ศาลา/บ้านดิน
  • ครัวกลาง
  • สระว่ายน้ำและวอลเล่ย์บอลชายหาด

อาคารเก็บพลังงานและผลิตไฟฟ้า

อาคาร1ชั้นแห่งนี้ทำหน้าที่สองส่วนได้แก่ เก็บพลังงานและผลิตไฟฟ้า หลังคาติดตั้งด้วยแผงโซล่าเซลล์เต็มพื้นที่ ภายในแบ่งเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องควบคุมระบบ ห้องผลิตและเก็บไฮโดนเจน และห้องแบตเตอรี่ ในเวลากลางวันพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในโครงการถูกผลิตจากแผงโซล่าและถูกนำไปใช้ในโครงการโดยตรง แต่พลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือ จะถูกนำไปใช้ผลิตก๊าซไฮโดรเจน โดยใช้เครื่องอิเล็กโทรไลต์เซอร์ (Electrolysis) มาทำการแยกก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนออกจากกัน หลังจากนั้น ในเวลากลางคืน จะนำก๊าซไฮโดรเจนกลับมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ชม. และหากมีความต้องการการใช้กระแสไฟ มากกว่า 4kW ที่เครื่องเซลล์กำเนิดไฟฟ้าผลิตได้ ระบบแบตเตอรี่ก็จะช่วยสนับสนุนจ่ายกระแสไฟฟ้าในส่วนที่เกิน

เทคโนโลยี

ครั้งแรกของโลกที่นำแสงอาทิตย์และไฮโดรเจนมาผลิตไฟฟ้าใช้เองสำหรับกลุ่มอาคารที่พักตลอด 24 ชั่วโมง


อ่านทั้งหมด

โครงการบ้านผีเสื้อ เป็นกลุ่มอาคารบ้านพักประหยัดพลังงาน แห่งแรกของโลก ที่นำแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ ควบคู่กับการเก็บก๊าซไฮโดรเจนเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองตลอด 24 ชั่วโมง

เป็นครั้งแรก บ้านผีเสื้อคือฝันของเราที่บรรลุการนำระบบพลังงานสะอาด และยั่งยืนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ระบบพลังงานของเราถูกออกแบบมาเพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และระบบนิเวศ ไฮบริดระบบไฮโดรเจนแบตเตอรี่ยังเพิ่มข้อได้เปรียบของทั้งระบบการจัดเก็บไฮโดรเจน และแบตเตอรี่

กล่าวง่ายๆ คือ พลังงานของดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านแผงเซลล์ พลังงานส่วนเกินใด ๆ จะถูกเปลี่ยนและเก็บไว้เป็นไฮโดรเจน เมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงไม่ได้เราจะใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่จัดเก็บจากถังเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง

ระบบความปลอดภัยที่ปรับขนาดได้ 100% และเป็นเพียงโดยผลิตภัณฑ์ที่มีออกซิเจนและน้ำมีน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ต่างๆที่เรานำมาใช้เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผืนดินที่เราอาศัยอยู่
เรามุ่งมั่นสู่แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนโดยไม่กระทบกับมาตรฐานการครองชีพ


อ่านทั้งหมด

การประหยัดพลังงาน


อ่านทั้งหมด

ระบบการจัดการน้ำ


อ่านทั้งหมด

การเกษตรแบบพอเพียง


อ่านทั้งหมด

กิจกรรม

นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมคนในพื้นที่

บ้านผีเสื้อ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เรามีการจัดทำกิจกรรมและนิทรรศการที่หลากหลายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จุดประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนศิลปินในเชียงใหม่ที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์อยากหาสถานที่จัดแสดงงานเพื่อเผยแพร่ ผลงานของตัวเอง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้ผู้ที่สนใจทั่วไปเข้ามาพบปะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทน พร้อมกับการเสพศิลป์ในคราวเดียว

Art works by Sabina Fay Braxton, from The Tigris Moon, "Evocations Jungle, City, Sea and Renewal" Interactive dance by Ronnarong


24 กุมภาพันธ์ 2561
Entrance open from 18.00 at the Phi Suea House

Sabina Fay Braxton, known for her exuberant extrapolations of ancient hand-printed textile techniques, has been creating fabrics for renowned couturiers, interior designers, and an array of discriminating private clients for over a decade. Ranging from such designers as Christian Lacroix, Valentino and Armani, to Alberto Pinto, Peter Marino and Juan Pablo Molyneux, her clientele also includes celebrities such as Catherine Deneuve, and Dumbledore himself from the Harry Potter films.

Baroque in spirit and endowed with the adventurousness of a Mediaeval explorer, Braxton found a form of expression to convey her rich experiences and impressions. Her extraordinary use of color, and the remarkable manner in which she transforms, cloth and design, is truly her trademark. These inimitable textiles are concocted and cultivated in her ateliers in Paris and in an ancient mill in Ireland.Braxton has baptized “Gilded Gaufrage”, a technique in which the pile is embossed by heated carved blocks, encrusted with metals and stained with inks that create a patinated, iridescent and luminous effect on the cloth that orthodox printing methods cannot achieve.

For more Sabina Fay Braxton’s information, please visit www.sabinafaybraxton.com

20 มี.ค. 2559
งานเปิดตัวบ้านผีเสื้อ
ครั้งที่ 1
29 ม.ค. 2559
งานเปิดตัวบ้านผีเสื้อ
อย่างเป็นทางการ
28 ก.พ. 2559
งานแสดงภาพถ่ายของ คุณไรอัน ลิเบอร์
ในหัวข้อเรื่องขฉิ่น
28 พ.ค. 2559
งานแสดงภาพเขียนของ คุณเด็บบี้ ฟลอส ในหัวข้อเรื่อง Journey to the inner world
26 ม.ค. 2561
Hydrogen Energy Summit 2018
24 ก.พ. 2561
Art works by Sabina Fay Braxton, from The Tigris Moon, "Evocations Jungle, City, Sea and Renewal" Interactive dance by Ronnarong

ภาพและคลิปข่าว

WETV Channel

February 17, 2016

Lanna Society introduces the world's first 24-hour solar-powered hydrogen storage multi-house complex with a 100% clean and safe process.

NBT Channel

February 8, 2016

The world's first 24H solar-powered hydrogen storage multi-house residence, Phi Suea House project. A good opportunity for a 100% clean energy market in Thailand.

WETV Channel

February 5, 2016

Phi Suea House, the world's first 24-hour solar-powered hydrogen storage multi-house complex.

Chiang Mai Debut Hydrogen Energy Infrastructure

www.bangkokpost.com

February 5, 2018

January 26, 2018, Phi Suea House in Chiang Mai hosts the Hydrogen Energy Summit to lay the foundation stone of the first Green Hydrogen Refueling Station in S/E Asia.

“โครงการบ้านผีเสื้อ”เปิดตัวบ้าน“พลังงานไฮโดรเจน” ที่จังหวัดเชียงใหม่

www.kapook.com

January 31, 2018

เมื่อเร็วๆนี้ “โครงการบ้านผีเสื้อ” จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน“Hydrogen Energy Summit 2018 ” และเปิดตัวบ้าน“พลังงานไฮโดรเจน” ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีผสมผสานระหว่างแผงโซล่าเซลล์และระบบพลังงานไฮโดรเจน จัดเป็นพลังงานธรรมชาติสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

เชียงใหม่เปิดตัวโครงการบ้านผีเสื้อ ประหยัดพลังงาน

www.bangkokbiznews.com

February 9, 2018

โครงการ บ้านผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัว บ้านพลังงานไฮโดรเจน นำเทคโนโลยี โซล่าเซลล์ ผสมผสาน พลังงานไฮโดรเจน ช่วยผู้พักอาศัยประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายเซบาสเตียน จุสตุส ชูมิทส์ เปิดงาน ไฮโดรเจน เอนเนอร์จี ซับมิส เปิดตัว บ้านพลังงานไฮโดรเจน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยโครงการแรกของโลก ที่ใช้ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยตัวเอง ไม่พึ่งพาพลังานไฟฟ้าจากภายนอก นำเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโซล่าเซลล์ กับ พลังงานไฮโดรเจน ติดตั้งบนหลังคาบ้าน เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์ มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ภายในบ้าน

Thailand’s first off-the-grid hydrogen house

www.sasin.edu

Febuary 3, 2016

The Phi Suea House project is a sustainable set of residences fully powered by solar panels using an innovative hydrogen fuel cell system to store its power. This is combined with a water collection and re-use system, and home automation, to maximize energy saving and minimize carbon footprint.

Software engineers branch out into sustainable construction

www.nationmultimedia.com

January 30, 2016

After their initial success in developing application software, German Sebastian Justus Schmidt and Nattapong Lekchaichan decided to diversify and establish a construction and architect advisory company, CNX Construction Co, for the development of energy-saving and sustainable buildings in Chiang Mai.

Water good idea: Solar-powered home stores energy as hydrogen

www.gizmag.com

December 22, 2015

Although solar panels can be used to power a home with clean energy, demand for power fluctuates during the day and excess power is often also produced. A new development in Chiang Mai, Thailand, reportedly solves these problems. It converts excess power to hydrogen and stores it for use later.

See more news

เอกสารและภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

โครงการของเราสำเร็จเสร็จสิ้นลงในที่สุด เราทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่จะเผชิญกับปัญหา ความท้าทายรวมถึงการวิเคราะห์ผลของระบบ เราตั้งใจที่จะแบ่งปัญหาที่เราได้พบในการทำงานรวมถึงความร่วมมือช่วยเหลือกันจนประสบความสำเร็จเพื่อสนับสนุน โครงการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เราพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ และความคิดริเริ่มที่เราได้เรียนรู้ในระหว่างการออกแบบ และการดำเนินงานของระบบดังกล่าวเราหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต